top of page
8637F08E-B076-4781-871C-C904E1098CDE.JPG

 

SALENS STEMMER

permanent lydværk skabt til Arbejdermuseets festsal

2021

Værket vækker arbejderbevægelsens historie til live gennem taler, sange, musik og reallyde. Via et 8-kanals højtalersystem skaber ”Salens Stemmer” en lydlig illusion af de mennesker der igennem tiden har forsamlet sig i Festsalen, for at dyrke drømme og kæmpe vigtige kampe. 

 

Lydinstallationen 

Salens Stemmer overrasker publikum med kendte og mindre kendte arbejdersange, der nynnes og synges ud af salens otte højtalere. De mange sange genopliver arbejderbevægelsens sangskat og fungerer som en lydlig udstilling af en væsentlig del af arbejderbevægelsens kulturhistorie. 

 

Sangene er indsunget af et til lejligheden skabt kor og hver stemme er efterfølgende blevet fordelt ud på hver sin højtaler i salen. Stemmerne høres skiftevis alene og sammen med hinanden, idet de nynnes enkeltvis og synges sammen i fulde korversioner. Publikum har mulighed for at komme helt tæt på den enkelte stemme, ved at bevæge sig hen til en specifik højtaler, eller få den fulde koroplevelse i midten af rummet. Hver stemme tilsvarer et af de mange trærelieffer, som indrammer festsalen. På reliefferne ses forskellige håndværkere - fra typografer til smørrebrødsjomfruer. Tilsat lyd, bliver arbejder for en stund levende figurer. Sange kører i rotation hele dagen i Arbejdermuseets åbningstid.

 

De tre lydfortællinger

Foruden det daglige sangværk, er det muligt at høre tre lydfortællinger skab til Festsalen. De tre lydfortællinger laver forskellige tværsnit ned igennem arbejderbevægelsens historie, fra begyndelsen til i dag. Lydfortællinger tager alle udgangspunkt i taler og begivenheder, der har fundet sted i festsalen. Talerne er rekonstrueret ud fra grundig research eller også optræder de i original form fundet i Arbejdermuseets eget lydarkiv. 

Kvindens stemme
Lydfortællingen ”Kvindens stemme” fortæller om hvordan festsalen har fungeret som et vigtigt samlingspunkt i forbindelse med kvinders kamp for ligestilling. I denne fortælling høres bl.a. en opremsning af nogle af de mange kvindefag der mødtes i salen for at organisere sig. Der høres også uddrag fra taler afholdt af markante kvinder, herunder politikeren Nina Bangs tale fra 1899, hvor hun agiterer for en 8-timers arbejdsdag, der ifølge hende ville give frihed til både kvinden og manden. Forkvinden for Kvindeligt Arbejderforbund Olivia Nielsen høres ligeledes opfordre til at kræve lige betaling for lige arbejde. Endelig høres uddrag fra sygeplejestrejken i 2021 og en tale holdt af forkvinden for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard i 2008 – begge begivenheder der sætter perspektiv på, hvordan kvindernes kamp om ligestilling har rykket sig på 100 år.

 

Den internationale stemme 

I denne lydfortælling møder lytteren markante internationale personligheder der alle har gæstet Arbejdermuseets festsal gennem tiderne, heriblandt Wilhelm Liebknecht, Rosa Luxemburg og Nelson Mandela. Derudover høres en række stemmer der læser breve op. Disse breve stammer fra danmarkshistoriens største lockout i 1899; Lockouten blev kaldt en hungerkrig, der testede arbejdernes udholdenhed. Fra hele verden kom der breve med pengebidrag.

Bygningens stemme 

Bygningens stemme bygger hovedsagligt på arkivklip hentet fra Arbejdermuseets eget lydarkiv. Her høres blandt andet klip fra Anker Jørgensen, Thorvald Stauning og Axel Larsen, men man hører også mere generisk mødesnak fra generalforsamlinger og møder afhold i salen gennem tiden og fra en enkelt julefest i 1979. Desuden guider en fortællerstemme lytteren til at fokusere på festsalens mange smukke detaljer mens historien passerer revy.

KOLOFON

Instruktør/dramaturg: Astrid Hansen Holm

Klip og Lyddesign: Sandra Boss

Studietekniker og mix: Eske Nørholm

Producent: Christian Henckel Lund Nielsen

Kodning: Taintec ved Tue Selmer Friborg

Lys: For the love of light

Lydarkiv: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Kordirigent: Susanna Wium Hallstrøm

SKUESPILLERE/STEMMER

Nina Bang: Ina Miriam Rosenbaum

Olivia Nielsen: Marina Bouras

Vilhelm Liebknecht: Constantin Gindele

Rosa Luxemburg: Katrin Weisser

Social-Demokratens reporter 1: Lars Knutzon

Social-Demokratens reporter 2: Kristian Bonde Jørgensen

Fortællerstemme: Julie Sten-Knudsen

ØVRIGE STEMMER

Lizette Risgaard

John Larsen

Josefine Albris

Julie Thalund

Kristina Funkeson

Timo Gerritsjans

Dominique Jal

Jon Skulberg

KOR

Oktoberkoret og Arbejderkoret

 

MUSIK

'Translated Motion' af Sandra Boss

'Eventyr' af Sandra Boss & Jonas Olesen

'Electric Storm' af Dorit Chrysler

'Cirkel', 'Delicate Memories' og 'Dream Delight' af Band Ane
'We shall overcome' af Pete Seeger

'Internationale' af Hans Laursen/de Geyter

'I flugt går tiden over livets bølger' af Overby

'Når jeg ser et rødt flag smælde' af Oskar Hansen

20211007_ArbejdermuseetFestsal_fotosMaltheIvarsson_0639.jpg
9931EFAA-C945-4C50-93CD-8E04C778A645.jpeg
bottom of page