top of page

En del af vores arbejde i Vontrapp bruger vi på at forske i vores eget arbejde. Vores ambition er at bidrage med en praksisbaseret forskning, som kan være med til at forny kunsten. Vi tror det er nødvendigt at søge denne bevidstgørelse af vores arbejde og metode, for at vedblive med at udfordre os selv og skabe og nye sceniske former.

Forladte Facader (2016)

Forladte Facader - transformation af en tilstand

Projektet Forladte Facader blev afsluttet med en online publikation baseret på de erfaringer, der er blev gjort undervejs i processen ved de tre værker. Publikationen formidler og reflekterer over projektets vision og de udvalgte steders forvandling.

​Download publikationen som pdf her

En håndfuld støv (2014)

Augmented Listening

International Audio drama seminar

Københavns Universitet, 19 - 20. aug 2014

Radio drama network og Statens Scenekunstskole efteruddannelse stod bag den internationale seminar, Audio Drama. Seminariet fokusered på den historiske, æstetiske og praktiske dimension af lyd som fortælleform. Vontrapp var repræsenteret med en foredraget Augmented listening af dramaturg Astrid Hansen Holm og lydkunstner og Phd. studerende Sandra Boss. Foredraget tog udgangspunkt i vores arbejde med lyden som en rumskabende faktor i vores iscenesættelser både Bevar mig vel ( 2011) og En hånd fuld støv (2013).

Læs mere her

 

 

Bevar mig vel (2012)

Hvem er publikum, når de ikke kun ser på?

Artikel i Peripeti 18 - 2012

I forbindelse med forestilling Bevar mig vel, skrev dramaturg Astrid Hansen Holm artiklen Hvem er publikum, når de ikke kun ser på? - Publikum som medskabere i TeaterMAKværks forestilling Bevar mig vel. Artiklen analyserer publikums rolle i forestillingen og kommer bl.a. ind på de dramaturgiske konsekvenser ved brugen af 3D-lyd i høretelefoner og samspillet mellem publikum, rum, bevægelse og lyd.

Læs artikelen i Peripeti her

 

Lytteren i Værket

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, LARM research

Københavns Universitet, 29. maj 2014 

Til seminaret satte dramaturg Astrid Hansen Holm og lydkunstner Sandra Boss sætter fokus på iscenesættelsen af lyttesituationen som et nyskabende performativt værktøj med udgangspunkt i vores  forestilling Bevar mig vel. Hvordan kan man tænke lytteren som en del af værket? Og hvad betyder mediet og dets konkrete  materialitet, for måden vi oplever og perciperer værket på? Seminaret introducerede for et bredt tværæstetisk felt af kunstnere, der alle arbejdet med forskellige former for lyttestrategier. Eksemplerne blev sat ind i en medieteoretisk ramme og fokuserede på det medialiserede samfunds indvirkning på den kunstneriske produktion og perception.

Læs mere her

Publikum i værket 

Speciale i dramaturgi af Astrid Hansen Holm,  2013 

Specialet diskuterer på baggrund af en komparativ analyse af foreskellige medie og publikum involverende værker, hvordan man kan forstå sådanne værker, som forsøg på at genopfinde den teatrale form i relation og i samspil med nutidens medialiserede samfund. Tesen er at de valgte værker reflekterer den form for perception som man oplever i den daglige brug af mobile, digitale medier. Og jeg foreslår at se på disse værker som forgangseksempler på hvordan man kan udvikle en ny publikums position. 

Læs specialet Publikum i værket her

 

bottom of page